تایید مدارک توسط سفارت آلمان در تهران

مدارک کشورهای دیگر از سوی نهادها و دادگاه‌های آلمان در بسیاری مواقع تنها در صورت تأیید اصالت و یا ارزش استنادی آن طی روندی خاص مورد تأیید و پذیرش قرار می‌گیرند. مدارک ایرانی (به‌عنوان مثال شناسنامه یا سند ازدواج) جهت استفاده توسط نهادهای آلمانی می‌بایست در بسیاری از مواقع به صورت تصدیق شده ارائه گردند. توجه داشته باشید که روند مربوطه در ایران، یک روند جایگزین تصدیق است. درابتدا، سند …
ادامه مطلب

آدرس سفارتخانه ها در تهران

نام کشور نشانی سفارتخانه در تهران  جمهوری آذربایجان خیابان اقدسیه، شماره ۱۰  آرژانتین دروس، خیابان یارمحمدی، خیابان قو، شماره ۶  جمهوری آفریقای مرکزی خیابان آجودانيه، كوچه پنجم غربي، شماره ٢٢  آفریقای جنوبی میدان تجریش خیابان ولیعصر، خیابان یکتا، شماره ۵  آلمان خیابان فردوسی روبروی بانک مرکزی، شماره ۳۲۴  اتریش نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان زمانی، کوچه میر وَلی، شماره ۸ دفتر فرهنگی: خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان ششم، نبش سیبویه، شماره …
ادامه مطلب