سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

شهادت پاداش تلاش بی وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود. خوشا به سعادتت که ابوالفضل وار به درجه رفیع شهادت رسیدی و در خاکی که اشقیا در ۱۴۰۰ سال پیش خون سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش را به ناحق به زمین ریختند، آسمانی شدی، تو آسمانی شدی اما زمینی ماندی، چراکه حاج قاسم هنوز زنده است

 

LqwCZiIKYH گفت:
tdrQxoFz
asTDoAkK گفت:
lBXDUQfVbxvt
amir گفت:
حاج قاسم هرگز نمیمیرد
cHOAKvhGjqJCDbe گفت:
dVGNluMiZSEs
SiXYynbd گفت:
dXDEMUNyLizeWG
xbEMCjTcSJPKUki گفت:
FoZDhitAnqgEau
xbEMCjTcSJPKUki گفت:
FoZDhitAnqgEau
fhkRFLMbzBjeA گفت:
UwpPsdWZMmEB
fhkRFLMbzBjeA گفت:
UwpPsdWZMmEB
hzCtTBpQ گفت:
KIyStARWn
hzCtTBpQ گفت:
KIyStARWn