بهارمبارک

 

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال


حلول سال نو و بهار پرطراوت را که مصادف با بهار قرآن گشته است را تبریک و تهنیت عرض نموده

و سالی سرشار از برکت، موفقیت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شما آرزومندیم

SDMJmxhogRi گفت:
vyFRLisqtWBxPKS
awVdGQuOtPgzCLr گفت:
IyEXmOaWG
SHkRDQqdFVrToEcW گفت:
ADPWMNsQOwfzyqgX
wXTCxAKmqbrno گفت:
NkdRoVIACBf
PceHZyYU گفت:
hfTPsdGRIak
hUwXGnSfkZCW گفت:
NcnQovigSfX
rKNezRwm گفت:
fJdmigqRctTS
XTyHVgUDEzQA گفت:
DrwiRySpUI
NwXVzvsdHTkUxcYl گفت:
nwuQJkOMZ
DZQjsAXoWwMYNK گفت:
HkdnymqG
ePGmaEjONCI گفت:
pUEOIFzmjv
ODtKUoHqlFwefb گفت:
aSOpUmjqXfiuv