آیا گرفتن تائیدات قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ضرورتی دارد؟
مرحلۀ دوم ترجمه رسمی مربوط به زمانی است که شما ملزم هستید مدارک ترجمه شدۀ خود را به تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران برسانید. از آنجایی که این دو نهاد برای ممهور کردن مدارک هزینۀ نسبتاً بالایی را دریافت می‌کنند و همانطور که پیشتر نوشته شد، بسیاری از مدارک بعد از گذشت ۶ ماه نیاز به ترجمه مجدد دارند، ضروری است قبل از گرفتن این تاییدات به وب‌سایت مرجع درخواست کنندۀ ترجمه مراجعه و از کم و کیف موارد و تاییدات موردنیاز اطمینان حاصل کرد.


دفتر ترجمه هزاره سوم با سالها تجربه در امر ترجمه رسمی، و اخذ تائیدیه های قوه قضائیه و وزارت امور خارجه، اخذ تائیدیه ها فوق را در سریع ترین زمان ممکن تضمین می کند.

اگر سوالی داشتی از من بپرس 44442131 -09388959590

ثبت سفارش آنلاین