ثبت سفارش

​​​​​​​
هرگونه سوال و ابهامی در مورد ترجمه وکالتنامه و تعهدنامه داشتی با شماره های زیر تماس بگیر
021-44442131   09388959590

ترجمه رسمی تعهدنامه وکالت نامه:
ترجمه وکالت نامه به‌صورت رسمی و به همراه تأییدات قانونی تنها برای متقاضیانی لازم می‌باشد که بخواهند آن را به مؤسسات و یا سازمان‌های خارج از کشور ارائه دهند. در سند وکالت‌نامه مشخص می‌شود که یکی از طرفین مجاز به انجام اقدامات تعریف شده خواهد بود. در اصل وکالت‌نامه را به‌عنوان یک قرارداد کتبی فی‌مابین موکل و وکیل نام می‌برند که در آن هر دو نسبت به تعهدات یکدیگر مسئول هستند. 


​​​​​​​
تاییدات قوه قضاییه و امور خارجه
این سند پس از ترجمه و دریافت مهر مترجم رسمی قوه قضائیه بسته به قوانین سفارت کشور مقصد و یا سازمان یا اداره مورد نظر ممکن است اعتبار و ارزش کافی نداشته باشد. در این شرایط نیاز به دریافت مهر تایید قوه قضاییه و امور خارجه است. ابتدا باید با مراجعه به ساختمان وزارت قوه قضاییه کشور نسبت به دریافت مهر این وزارت خانه اقدام کرد. کارشناسان قوه قضاییه برای تایید ترجمه رسمی وکالت نامه نیاز به ارائه اصل شناسنامه موکل دارند. پس از دریافت مهر قوه قضاییه نیز به راحتی می توان تایید وزارت امور خارجه را دریافت کرد. حدودا یک روز کاری برای دریافت هر کدام از تاییدات زمان نیاز است و برای هرکدام نیاز به پرداخت مبلغی به وزارت خانه مورد نظر می باشد.


  • وکالتنامه‌های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی کشور با مهر و امضاء سر دفتر همراه با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است و گواهی دفترخانه مبنی بر عدم عزل، استفای وکیل یا ضم وکیل الزامی است.

  • اصل وکالتنامه‌های تفویضی با ارائه وکالتنامه اول و شناسنامه موکلین وکالتنامه اول و دوم قابل ترجمه و تأیید است.

  • وکالتنامه‌های مربوط به واگذاری حضانت، سرپرستی، ولایت و قیمومت از سوی اولیا، والدین، سرپرست قانونی به یکدیگر و یا سایر اشخاص قابت ترجمه وتأیید نیست و در این خصوص رأی قطعی از دادگاه صالح ضروری است.

  • وکالتنامه مربوط به واگذاری برخی اختیارات مربوط به نگهداری اطفال و مراقبت از آنها نظیر ثبت نام در مدرسه و یا انجام مراقبت‌های پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

  • وکالتنامه‌های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

  • وکالتنامه در خصوص مراقبت‌های فیزیکی اطفال به اشخاص ثالث قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

  • وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از ایران که ممهور به مهر سفارت ایران و وزارت امور خارجه است قابل ترجمه و تأیید نیست به جز وکالتنامه‌های ازدواج و یا وکالتنامه‌هایی که برای خارج از کشور ایران تنظیم شده است.
هزینه ترجمه وکالت نامه
تعرفه ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک در همه دارالترجمه های رسمی کشور یکسان می باشد و تفاوتی ندارد. دفاتر ترجمه تعرفه های خود را تماما طبق نرخنامه ترجمه رسمی که توسط اداره کل اسناد کشور تعیین و تنظیم شده قرار می دهند و هیچ دفتر ترجمه ای کمتر و یا بیشتر از نرخ مشخص شده خدمات ترجمه رسمی ارائه نمی دهد. هزینه ترجمه رسمی وکالت نامه به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها بر اساس نرخنامه سال 99 به شرح زیر می باشد.


وکالت نامه نیم برگ :
انگلیسی : 750،000 ريال
وکالت نامه بزرگ (هر صفحه)
انگلیسی : 1،050،000 ريال
اوراق محضری (تعهد نامه، اقرار نامه، استشهاد نامه، رضایت نامه) (هر صفحه)
انگلیسی : 750،000 ريال​​​​​​​