تلفن تماس:
02166577502          02122136326          02144442131
موبایل مستقیم مترجم رسمی و مشاورین وشبکه های اجتماعی:
​​​​​​​
        09054844828                            09054844824                                 09388959590
ایمیل:
                   Hezareh3@hotmail.com
​​​​​​​ساعات مراجعه و ساعات کاری:
                   از8 صبح تا 8 شب از شنبه تا چهارشنیه
                   از8 صبح تا 2 بعدازظهر پنجشنبه ها​​​​​​​

اینستاگرام
ثبت سفارش آنلاین ترجمه