امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
سفارتخانه ها
1 آذربایجان تهران - منطقه ١ - فرمانیه - خ. شهیدصالحی - خ. شهیدوطن پور - ش. ٣٠ ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤
 
2 آرژانتین تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ساختمان بانک تجارت - ط. چهارم - پ. ٧ ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣
 
3 آفریقای جنوبی تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به تجریش - روبروی پمپ بنزین باغ فردوس - خ. یکتا - پ. ٥ ٢٢٧٠٢٨٦٦-9 ٢٢٧١٩٥١٦
 
4 آلمان تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ٣٢٤ و٣٢٠ ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣
 
5 اتریش تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ش. ٧٨ - ط. سوم ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨
 
6 اردن تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
 
7 اروگوئه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بعد از پمپ بنزین - خ. عاطفی شرقی ٢٢٠٥٢٠٣٠ ٢٢٠٥٢٠٣٠
 
8 ازبکستان تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨
 
9 اسپانیا تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خ. سرو - پ ٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١
 
10 استرالیا تهران - منطقه ٦ - خ. خالداسلامبولی - خ. ٢٣ - پ. ١٣ ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤
 
11 اسلوواک تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان تجریش - خ. سرلشگر فل ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥
 
12 اسلوونی تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از سه راه فرمانیه - نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١
 
13 افغانستان تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدبهشتی - خ. پاکستان - نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠
 
14 اکراین تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠
 
15 الجزایر تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. شانزدهم - ش. ٦ ٢٢٤٢٠٠١٥ ٢٢٤٢٠٠١٧
 
16 امارات متحده عربی تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
 
17 انگلیس (بریتانیا) - تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ١٩٨ ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠
 
18 اندونزی تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
 
19 ارمنستان تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
 
20 اوگاندا تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. سوم ٧٧٦٤٣٣٣٥ ٧٧٦٤٣٣٣٧
 
21 ایتالیا تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
 
22 ایرلند تهران - منطقه ١ - فرمانیه - کامرانیه شمالی - بن بست ناهید - ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨٦٩٣٣
 
23 بحرین تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - قبل از جهان کودک - نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦
 
24 برزیل تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - بعد از بزرگراه کردستان - پ. ٥٨ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥
 
25 برونئی دارالسلام تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک بهرامی - ش. ٦٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١
 
26 بلاروس تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان - ک. آذر - شماره ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢
 
27 بلژیک تهران - منطقه ١ - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - ش. ١٥٥ و ١٥٧ ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨
 
28 بلغارستان تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - خ. توانیر - خ. نظامی گنجوی - جنب شهرد ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠
 
29 بنگلادش تهران - یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345 88601781-83 88605445
 
30 بوسنی و هرزگوین تهران - منطقه ٢ - شهرک قدس - خ. ایران زمین - خ. چهارم - ک. آبان - ش. ٤٨٥ ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠
 
31 پاکستان تهران - منطقه ٦ - خ. فاطمی - جمشیدآباد شمالی - خ. احمد اعتمادزاده - ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨
 
32 پرتقال تهران - منطقه ٣ - دروس - خ. هدایت - ک. روزبه - ش. ١٣ ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨
 
33 تاجیکستان تهران - منطقه ١ - خ. شهیدباهنر (نیاوران) - خ. شهیدزینالی - ک. سوم - ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩
 
34 تایلند تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. استقلال - ش. ٤ ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢
 
35 ترکمنستان تهران - منطقه ٤ - خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم - پ. ٣٩ ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢
 
36 ترکیه تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
 
37 تونس تهران - منطقه ٣ - خ. پاسداران - خ. شهیدگل نبی - پ. ١٠ ٢٢٨٤٠٠٣٨ ٢٢٨٤٤٦٧٤
 
38 چک تهران - منطقه ١ - فرمانیه - بالاتر از دیباجی شمالی - ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩
 
39 چین تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم - پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠
 
40 دانمارک تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - الهیه - خ. دشتی - ش. ١٨ ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧
 
41 روسیه تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٣٩ ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢
 
42 رومانی تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. فخرآباد - نبش کوچه مسجد فخر - ش. ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١
 
43 زلاندنو تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - ابتدای خیابان اقدسیه - گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣
 
44 زیمبابوه تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی - ک. شادآور - پ. ٢٤ ٢٢٠٢٧٥٥٣ -
 
45 ژاپن تهران - منطقه ٦ - خ. احمدقصیر - نبش کوچه پنجم - پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥
 
46 ساحل عاج تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. هجدهم - ش. ٤ ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ ٢٢٤٠٠٩٣٨
 
47 سریلانکا تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - خ. گل آذین - پ. ٢٨ ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨ -
 
48 سنگال تهران - منطقه ٣ - خ. استادنجات الهی - بین خیابان طالقانی و کریمخان ز ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠٥٦٧٦
 
49 سوئد تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. بوستان - ش. ٥ ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١
 
50  سوئیس تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. الهیه - خ. شریفی منش - نبش کوچه یاسمن - پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣ -
 
51 سودان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. شهیدوحید دستگردی - ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١
 
52  سوریه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. ایرج - ش. ١٩ ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩
 
53 سومالی هران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. سهیل - ابتدای خیابان حدادیان - پ. ٢ ٢٢٢٤٥١٤٦ ٢٢٢٤٥١٤٦
 
54 سیرالئون تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول ٧٧٥٠٢٨١٩ ٧٧٥٢٩٥١٥
 
55 صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی) تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. نهم - پ. ١٢ ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩
 
56 عراق تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل رومی - ک. کرمیان - پ. ٢٠ ٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢
 
57 عربستان سعودی تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از نارنجستان ٧ - خ. نیلوفر - ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١
 
58 عمان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. تندیس - ش. ١٢ ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢
 
59 فرانسه تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨٥ ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣
 
60 فلسطین تهران - منطقه ٦ - خ. فلسطین - ش. ١٤٥ ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦
 
61 فلیپین تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. مهیار - پ. ١٣ ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩
 
62 فنلاند تهران - منطقه ١ - الهیه - خ. آقابزرگی - بن بست شیرین - پ. ٤ ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢
 
63 قبرس تهران - منطقه ١ - م. تجریش - خ. دزاشیب - پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣
 
64 قرقیزستان تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - نارنجستان پنجم - ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣٥٤ ٢٢٢٨١٧٢٠
 
65 قزاقستان تهران - منطقه ٣ - خ. دروس - خ. هدایت - ک. مسجد - ش. ٤ ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ ٢٢٥٤٦٤٠٠
 
66 قطر - تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار گل آذین - ش. ٤ ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨
 
67 کانادا تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز - پ. ٥٧ ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢
 
68 کره جنوبی تهران - منطقه ٣ - خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی - پ. ١٨ ٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩
 
69 کره شمالی تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ک. ارم - ش. ٢٢ ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧
 
70 کروواسی تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
 
71 کنیا تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - بلوار گلستان - بلوار گیتی - ش. ١٧ ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩
 
72 کوبا تهران - منطقه ٣ - بلوار میرداماد - خ. ١٢بهمن - ک. ٢٢بهمن - پ. ٢٠ ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠
 
73 کویت تهران - منطقه ٣ - خ. شهیدوحید دستگردی - ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨٥٩٩٧-9 ٨٨٧٨٨٢٥٧
 
74 گرجستان تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - خ. آقابزرگی - ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨
 
75 گینه تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول ٧٧٥٣٥٧٤٤ ٧٧٥٣٥٧٤٣
 
76 لبنان تهران - منطقه ٦ - خ. سپهبد قرنی - خ. شهیدکلانتری - ش. ٣١ ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥
 
77 لهستان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. پیروز - پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤
 
78 لیبی تهران - منطقه ١ - خ. کامرانیه جنوبی - ک. مریم - پ. ٢ ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩
 
79 مالزی تهران - منطقه ١ - خ. فرشته - خ. شهیداخگری - ش. ٦ ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧
 
80 مالی تهران - منطقه ٧ - خ. پاسداران - فردوس - خ. یارمحمدی - ک. کریمی - ش. - ٢٢٥٤٥٣٤٥ ٢٢٥٩٠١٩٠
 
81 مجارستان تهران - منطقه ٣ - دروس - م. هدایت - خ. شادلو - ش. ١٥ ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣
 
82 مصر تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. رضایی - ش. ٦ و ٨ ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩
 
83 مغرب تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - خ. وطن پور - خ. براتی - ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ ٢٢٢١٥٧٩١
 
84 مکزیک تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. گلفام - ش. ٤١ ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩
 
85 ترکیه هران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
 
86 نروژ تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان سنبل - ش. ٢٠١ ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦
 
87 نیجریه تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک مرکزی - پ. ٢٤ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨
 
88 نیوزلند تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. دریای نور (شهیدسرافراز) - پ. ٥٧ ٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦
 
89 واتیکان تهران - منطقه ١١ - تقاطع نوفل لوشاتو - خ. رازی - ش. ٩٧ ٦٦٤٠٣٥٧٤ ٦٦٤١٩٤٤٢
 
90 ونزوئلا تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - ک. ارمغان شرقی - بن بست مازیار - پ. ٢ ٢٢٠٥١٩٥٥, ٨٨٧١٥١٨٥ ٢٢٠٢٠٥٨٤
 
91 ویتنام تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی - خ. پسیان - خ. باغست ٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥
 
92 هلند تهران - منطقه ٣ - دروس - بلوار شهرزاد - خ. کماسایی - ک. اول شرقی - ش ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠
 
93 هند تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ش. ٤٦ ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣
 
94 یمن تهران - منطقه ٣ - زعفرانیه - خ. شهیداعجازی - ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٢٢٤١٩٩٣٤
 
95 یونان تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - ش. ٤٣ ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤ ٢٢٠٥٧٤٣١
اطلاعات تماس
ساعات مراجعه و ساعات کاری نیز به شرح زیر میباشد:
از8 صبح تا 8 شب از شنبه تا چهارشنیه
از8 صبح تا 2 بعدازظهر پنجشنبه ها
02166577502   02122136326  02144442131
شماره های شبکه های اجتماعی:
09388959590   09331187073  09337774959
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دارالترجمه رسمی هزاره سوم می باشد.
طراحی سایت : ایران طراح